הסיפור מטפל באופן מקורי בבעיית "לא תחמוד".
תכונה אנושית, המחייבת חינוך למתן אותה, כדי שהחברה תוכל להתקיים.
לכל אחד משהו טוב משלו, מעצם קיומו וזה שלו בזכות, כי כך נברא! אין לאף אחד
אחר זכות לקחת אותו ממנו.
הספר מלמד שאפשר לפתור בעיות וסיכסוכים ללא אלימות.
החינוך נעשה בדרכי נועם, לא כאילוף באופן שהקורא משתכנע בנחיצותו ומפנים את ערכו.
כדאי לכם לקרוא!

סל הקניות שלי