תנאי שימוש
 

ע.מ. עמוס ברזל, שמספרו 053422937 (להלן: "בעל האתר" ו/או "הנהלת האתר") אשר מוכר על גבי רשת האינטרנט שירים ומוזיקה שלו ושל אחרים לרבות בצורה של סטרימינג (השמעה אונליין), תקליטורים וכל דרך אחרת שייבחר (להלן: "האתר" ו/או "מערכת"). טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי האתר, חשוב שתוודא כי יש לך הרשאה לגשת לאתר ובאם קיבלת פרטי גישה, באופן חוקי, לאזור האישי ו/או לשמיעת ו/או השמעת התוכן באתר (להלן:"האזור האישי")  וזאת בכדי לפעול במערכת באופן חוקי מבלי לפגוע בדינים, חוקים ותקנות החלים עליך, לרבות רישיון השימוש שלך (ראה בהמשך).

הקדמה

כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עמו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את הנהלת האתר כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר.

 הנהלת האתר שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.

אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות

 

 

 

השימוש באתר

 

 1. הגדרות
  1. "המשתמש/ המשתמשים""- משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.
  2. "מנוי" ו/או "לקוח" ו/או "רוכש" -משתמש אשר רכש ממוצרי האתר או נרשם לקבלת שירותי האתר ומחזיק פרטי גישה ייחודים עבורו ו/או משתמש שרכש באתר.
  3. השירות- מתן גישה למידע כלשהו באתר בין אם בתמורה ובין אם לא. בפרט השמעה אונליין של שירים באתר.

 

 1. הסכמה לתנאי השימוש
  1. בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של הנהלת האתר ו/או באתר.

 

 1. פעילות האתר
  1. האתר מציע חנות לרכישת תקליטורים, ספרים, השמעה אונליין ועוד כל מוצר שייבחר בעל האתר לקדם. זאת באמצעות אתר האינטרנט (להלן: "המידע" ו/או המוצרים).
  2. יודגש כי המידע/ השירותים/המוצרים המוצגים או הנרכשים באתר הינם בגדר כלי עזר בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או תוכן  מומלצים על ידי גוף כלשהו להשמעתו. האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר.

 

 

 1. השמעה אונליין – רישיון שימוש ואכיפה
  1. מנוי יקבל גישה לאזור האישי אשר תתבצע באמצעות קוד אימות  אשר רק לו תינתן האפשרות לצפות בתוכן.
  2. רישיון השימוש שניתן מאפשר אך ורק השמעה, השמעה חוזרת במידע האתר באופן אישי בעצמכם ובמסגרת תפקידכם המקצועי בלבד. המידע לא יועבר לאחר בין היתר לא למטרות מסחריות ו/או ייעוץ ו/או כל מטרה אחרת. הרישיון שימוש הוא אישי ואסור להפצה מסחרית או אחרת (להלן:"רישיון השימוש).
  3. הגישה למידע ייעשה רק על ידי בעל הרישיון השימוש המקורי. יודגש כי רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להעתיק, להפיץ, לשנות, להטמיע, להציג בפני הציבור הרחב ו/או לאחר שללא רישיון שימוש זהה ו/או להעמיד לציבור ו/או לקבוצת אנשים וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש על ידי בעל האתר ובכפוף לרישיון שימוש זה.
  4. המכשירים המותרים לכל רישיון עומד על 3: PC, מובייל וטאבלט. כל שימוש חורג נוסף יכול ויגרום לחסימה של המשתמש.
  5. האתר שומר לעצמו את הזכות לנהל הרשאות שונות למשתמשים מסוגים שונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  6.  הנהלת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי יכולה לבצע בדיקות מעת לעת ו/או להטיל מגבלות ו/או לשנות מגבלות קיימות על השימוש  בתנאי הרישיון כגון אך לא רק: (א) זיהוי כניסה במקביל של אותו שם משתמש משני מכשירים שונים (באמצעות קוד אימות לפלאפון למשל); (ב) כניסה תדירה מכתובות IP  שונים; ו - (ג) כניסה מאזורים שאינם מזוהים על ידי הגדרות המערכת.  כל מקרה ייבחן לגופו. ככל שנחסם ו/או הוקפא רשיון השימוש ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר באזור יצירת  הקשר באתר.
  7. להנהלת האתר שיקול דעת בלעדי באילו תנאים לשחרר את החשבון כאמור.
  8. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות.
  9. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. הנהלת האתר תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו.
  10. לאתר תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר.
  11.  הנהלת האתר רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
  12. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו.
  13. משימוש בשירותים של הנהלת האתר ו/או באתר.

 

 1. תנאי הרכישה והמוצרים
  1. המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר בין היתר הם תקליטורים ו/או ספרים ו/או השמעה אונליין של השירים בעבור תשלום על מנוי שנתי ו/או כל מוצר אחר שיחליט בעל האתר לקדם (להלן "המוצרים"). על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו/או שימוש במוצרי האתר. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין נזק לרבות נזק שנגרם עקב שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש.
  2. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר ו/או לערוך תכנים ו/או מוצרים.
  3. פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות אך לא רק תנאי השירות ו/או המחיר בכל עת (להלן: "דף מוצר").
  4. בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר- הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר.
  5. בטופס ההזמנה ו/או במסך תשלום ו/או בכל מקום אחר שיבחר בעל האתר להציע עסקה למשתמש יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה"). יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  6. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה
  7. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבעל האתר ו/או מי מטעמו עקב שיבוש הליכי המכירה.
  8. בעל האתר שומר על הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים
  9. לבעל האתר הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון
  10. במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או בעל האתר יבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי ו/או הבנק, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור בעל האתר יודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
  11. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים/"מוצרים".
  12. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק, לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.
  13. לאחר הביצוע הסופי של ההזמנה ואישורה יסופק ללקוח פרטי מנוי עם שם משתמש וסיסמה לשם גישה לשירות ו/או מוצר שהוזמן.

 

תשלום ואספקה

  1. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  2. אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
  3. במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר). ללקוח לא תהיה כל טענה או עילה לפיצוי בנושא.
  4. המועד הקובע לספירת ימי המשלוח הוא מיום קבלת אישור הזמנה, לאחר התשלום בגין הפריט בעל האתר יחלו בהליך השילוח, לפי פרטי המזמין לפי כתובתו המצוינת באתר ו/או באישור ההזמנה ו/או בביצוע ההזמנה.
  5. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות שילוח כגון איסוף מבית העסק אך לא רק.
  6. משלוח עד הבית יהיה עד 10 ימי עסקים. במידה ויתבצע ביטול עסקה ו/או החזר כספי מכל סיבה ההחזר הכספי יהיה עבור המוצרים בלבד ולא בגין המשלוח ככל ששולם.
  7. באם ההזמנה מתבצעת כעסקת תשלומים, לבעל האתר הזכות לגבות בתשלום הראשון את עלות השילוח.
  8. אפשרויות השילוח, מחירם ועוד יופיעו באתר באופן מפורט.
  9. בעל האתר לא יישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' ו/או מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח ו/או כל סיבה אחרת שבעל האתר לא יכל למנוע אותה. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר. לבעל האתר יישמר הזכות לספק את המוצר בחלוף הגורם המונע ו/או המעכב את האספקה כאמור. כאשר ספירת מניין הימים לאספקת המוצר ימשכו מהמועד בו המניעה קטעה את ספירת הימים.
  10. חברות שילוח מסרבות לעיתים לבצע שילוח לאזורים מסויימים, במצב המתואר יתואם אזור שיהיה מקובל על שני הצדדים.
  11. שירות השליחות ואזורי הכיסוי נתונים לשיקול דעת בעל האתר בלבד, והינו בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסויימים בלבד המוגדרים מעת לעת באתר (להלן: "אזור החלוקה"). לבית העסק שמורה הזכות לשנות את אזורי החלוקה ללא הודעה מוקדמת מראש ובכל עת.
  12. במידה ויתברר לאתר לפי נהליו ומדיניותו כי לא ניתן לספק את הפריט לרוכש ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום אותו ביצע את ההזמנה המקורית ו/או יבוטלו חיובי האשראי ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.
  13. על הלקוח ליידע את הנהלת האתר באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר.
  14. בזמן אספקת המוצר, רשאית הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט ו/או חתימתו כתנאי למסירת הפריט.
  15. תנאי השילוח יבוצעו בהתאם למפורט בדף המוצר במידה ורשום מידע שונה מתקנון האתר.
  16. מניין הימים יחל מרגע קבלת אישור הזמנה וביצוע התשלום בפועל במחשבי הנהלת האתר כאמור.

 

 1. ביטולים
  1. סיום מנוי על ידי הלקוח תיעשה על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה )תשע"א-2010. ככל שירצה המנוי לסיים את ההתקשרות וזאת שלא עקב פגם במוצר, הינו רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, זאת לפי המאוחר.
  2. ככל שייפסק המנוי טרם סיום שנת המנוי ו/או חודש המנוי, כפי שהאתר בחר למכור את מינוייו, יבוצע קיזוז ויחויב אמצעי התשלום רק לגבי התקופה היחסית בה ניתן היה גישה למשתמש לתכנים באמצעות פרטי המנוי וזאת אף אם לא השתמש בפועל במנוי.
  3.  יובהר כי, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול  או  שהצרכן פתח את אריזתם המקורית ובפרט לא על מוצרי מידע דיגיטליים  וזאת לפי הדין- תקף בין היתר לגבי מנוי שקיבל גישה ייחודית לתוכן האתר שבתשלום.
  4. צפייה ו/או קריאה ו/או עיון בתוכן כלשהו שבאתר למשך שבע דקות או יותר וזאת במצטבר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי בעל האתר יהיו ראיה חלוטה לעניין זה. יודגש כי על המשתמש לעמוד על התאמת התכנים לצרכיו ועל טיבם ואיכותם וזאת באמצעות התכנים החינמיים ככל שישנם. המנוי מצהיר כי התכנים לשביעות רצונו ולא יהיו טענות על כך. לא ישמעו טענות ביטול בשל איכות או אופי התכנים.
  5. ככל שבעל המנוי לא יכבד את תנאי העסקה (כולל את תקנון זה) עם בעל האתר, בין היתר לא ישלם בעבור המנוי. לבעל האתר תהיה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם המנוי ולהגביל את גישתו לאתר ולתכניו. במצב זה יראו את הלקוח כאילו ביטל מיוזמתו את המנוי.
  6. ביטול רכישת מוצר אשר אינו ניתן להקלטה, שעתוק או שכפול ייעשה לפי חוק הגנת הצרכן- ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן. במקרה זה ועמד בכל התנאים של בעל האתר והדין- הרוכש יהיה רשאי לקבל החזר כספי מלא לפי אמצעי התשלום שביצע את העסקה ו/או כל דרך אחרת שייבחר האתר. (למעט דמי חיוב האשראי על גובה 2.3% + מעמ + 100 ₪ או 5% מהעסקה הנמוך מביניהם -  יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע”י הנהלת האתר).
  7. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיסיים (תקליטורים): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין להנהלת האתר כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם.
   למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר להנהלת האתר, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.
  8. במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, הנהלת האתר תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי ולא בהנהלת האתר.

 

 1. טיב השירות, הגבלת אחריות
  1. הנהלת האתר מעמידה לרשות המשתמשים כלי אינטרנטי להשמעת ורכישה שירי בעל האתר לנוחיותם ולשימושם ואין לראות את הנהלת האתר כאחראית על המידע, או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין המידע.
  2. המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת הנהלת האתר ועל כן הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בהנהלת האתר וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בהנהלת האתר, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.
  3. כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס המידע. מלוא האחריות והבלעדית מוטלת על המשתמש ושהוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש באתר ותכניו. לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.
  4. הנהלת האתר תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש ו/או ההסתמכות בהם.

 

 1. תוכן/מידע האתר
  1. אין להנהלת האתר כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים.
  2. הנהלת האתר אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע  האתר. בשום נסיבות, הנהלת האתר לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי הנהלת האתר והינם באחריות המשתמש בלבד. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.  
  3. ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי פרטיכם ופנייתכם יועברו לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.
  4. מבלי לגרוע מן האמור, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי של משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ובפרט את תנאי הרישיון שניתנו לו,  ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש להנהלת האתר, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר במקרה כזה.

 

 

 1. השימוש באתר
  1. חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ושל בעל האתר ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.

 

 1. יצירת קשר
  1. מיילamosbarzel@gmail.com , טלפון 0522538297
  2. הנהלת האתר תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.

 

 1. פרטיות
  1. הנהלת האתר תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי הנהלת האתר ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר מכל מין וסוג שהוא.
  2. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי הנהלת האתר אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש. הן עבור פיקוח ואכיפת רישיון השימוש של בעת האתר ובכדי להגן על יצירותיו.

Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

  1. באם הנהלת האתר ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

 

 1. זכויות הקניין של הנהלת האתר
  1. כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, השירים בהשמעה אונליין, המוזיקה על גביי התקליטורים ועוד. כולן יצירות מקוריות של בעל האתר אשר שייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות השירים, המידע באתר עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש הנהלת האתר וקניינה הרוחני.  אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהנהלת האתר. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

 

 1. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
  1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
  2. במידה והנהלת האתר תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה  פנה המשתמש  להנהלת האתר ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
  3. הנהלת האתר ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן,  מעת לעת, בתנאי השימוש.

 

 1. כללי
  1. להנהלת האתר הזכות לבצע מעת לעת בדיקות בגין שימוש על פי הרישיון שניתן. הבדיקה יכול ותכלול בין היתר בדיקת IP  של המשתמש ואת המיקומים מהם מתבצע גישה לחשבון תחת אותם פרטי גישה למערכת.
  2. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
  3. כל זכות, סעד ו/או תרופה של הנהלת האתר על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של הנהלת האתר.
  4. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
  5. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי הנהלת האתר לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של הנהלת האתר לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
  6. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
  7. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
  8. יובהר כי הגדרות המונחים בתקנון זה לא ישפיעו על פרשנות המהותית בפרט הגדרת ע.פ/ע.מ כהנהלת האתר לצורך הנוחות בלבד אם בכלל.
  9. הפסקת מנויים תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן והדין.

 

סל הקניות שלי